100py

Vad är hormonbalans och hur påverkas du

När det ska förklaras vad hormonbalans egentligen är så kommer detta att vara något som gäller hela ditt liv och leverne. Här är det inte bara en specifik faktor det gäller eller enbart en del av din kropp som påverkas av denna viktiga balans. Hormoner är något som finns hos både kvinnor och män och det är egentligen det som från början påverkar om du ska bli en kvinna eller man. Det hormonämne som kvinnor har kallas för östrogen, och det som finns i män kallas för testosteron. En ojämn balans av dessa två olika ämnen i kroppen kan leda till många oönskade effekter i livet.

Anledningen till att hormonbalansen förändras vid vissa tillfällen brukar har sin grund i hur du känner dig för tillfället. Om du är arg eller deprimerad kan detta leda till en hormonobalans, som då på en senare nivå kommer att påverka flera delar som hör till ditt välbefinnande, din kondition, ork och vilja att göra olika saker. Om detta sker kan det i ett senare skede leda till att de effekterna som uppstått leder till andra sjukdomar av allvarligare karaktär. Detta är något som du inte vill eller önskar och då är det alltid bra att ha en god kontroll på sin egen hälsa och kondition.

I mångt och mycket kan det sägas att en hormonbalans är det som ser till att du mår bra, har en god hälsa och att du kan vara en trevlig och social människa som andra uppskattar. Om du skulle få obalans i denna så kommer det att kunna yttra sig genom att göra dig deprimerad, orkeslös och otålig. Det finns många olika faktorer som kan påverka din hormonbalans på olika sätt och nivåer. Det är därför viktigt att utföra hälsotester på en regelbunden basis, så att du alltid kan ha god kontroll inom detta område.

ADD YOUR COMMENT

Click here to cancel reply.