Rör du på dig tillräckligt mycket per dag?

Det finns en del forskning i ämnet fysisk aktivitet för hälsan men ännu är den inte tillräcklig. Forskarna är dock helt eniga på en punkt – ju mer du rör dig desto friskare blir du. Råden som ligger till grund för en god hälsa är; rök inte, rör på dig och ät en balanserad kost. Det är först på senare tid vi exakt har kunnat peka ut vad som kan uppnås genom att r. Nu har forskarna kommit fram till att det finns starka bevis för att träning minskar hjärt-kärlsjukdomar, Sveriges största sjukdomar som leder till dödsfall. Att vara aktiv minskar också risken diabetes och vissa typer av cancer.

Hur mycket motion behövs?

Motion och träning kräver tid och engagemang, och det är upp till var och en att bestämma hur mycket. Hur aktiv behöver man vara för att hälsan ska vara på topp? Myndigheterna rekommenderar vuxna att vara aktiva varje dag med måttlig intensitet under minst 30 minuter. Då menas exempelvis rask promenad. Då räknas inte rörelser under dagen in utan 30 minuter om dagen måste vara högre än det du utför i din vardag. Du bör bli lätt andfådd och ha svårt att prata samtidigt. Motionen bör vara sammanhängande i en längre period. På Vardforalla.se kan du läsa mer om hälsa.

Vilken typ är du?

Kroppen räknar all rörelse och vi har alla något att vinna på att bli mer aktiva. Vi kan räkna in olika livsstilar och se vad de har att förlora eller vinna på motion. Den så kallade soffpotatisen har ett stillasittande arbete och åker bil. Funktionsnivån på vävnaderna i kroppen är låg. Eftersom inte musklerna stimuleras så blir de svagare och hjärtat påverkas. Vardagen blir tyngre och känns jobbigare. Sedan har vi flanören, som oftast går lugna promenader och lägger in lite motion ibland. Det är ok, men inte optimalt. Motionären joggar eller går i rask takt ofta. Hälsovinsterna är stora då regelbundenhet uppnås.